Ai Hue Bakery

Bánh Trung Thu Ái Huê 2021Thương hiệu Ái HuêÁi Huê - thương hiệu bánh ngọt với hơn 70 năm, đã thừa hưởng và kế thừa trọn vẹn phương thức làm bánh t...
BÁNH TRUNG THU ÁI HUÊ 2021 - COMBO VIP 8 Vinh Hoa Phú Qúy: 2.350.000đ ( Hộp 8 Bánh 150gr + 2 hộp trà 100gr)STTTÊN BÁNHMÃ BÁNHTRỌNG LƯỢNGSỐ LƯỢNG1 T...
BÁNH TRUNG THU ÁI HUÊ 2021 - COMBO ĐẠI PHÁT: 1.350.000VNDSTTTÊN BÁNHMÃ BÁNHTRỌNG LƯỢNGSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁ1Thập Cẩm Yến Bào Ngư Vi Cá (2 trứng)1A250gr13...
BÁNH TRUNG THU ÁI HUÊ 2021 - COMBO ĐẠI LỘC: 1.300.000VNDSTTTÊN BÁNHMÃ BÁNHTRỌNG LƯỢNGSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁ1Thập Cẩm Yến Bào Ngư Vi Cá (2 trứng)1A200gr131...
BÁNH TRUNG THU ÁI HUÊ 2021 - COMBO ĐẠI CÁT: 984.000 VNĐSTTTÊN BÁNHMÃ BÁNHTRỌNG LƯỢNGSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁ1Hạt Sen (1 trứng)2B200gr1140.000 2Thập Cẩm, Bào...
BÁNH TRUNG THU ÁI HUÊ 2021 - COMBO HƯNG LỘC: 945.000VNDSTTTÊN BÁNHMÃ BÁNHTRỌNG LƯỢNGSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁ1Thập Cẩm Gà Yến, Bào Ngư, Vi Cá (2 trứng)1A250g...
BÁNH TRUNG THU ÁI HUÊ 2021 - COMBO HƯNG PHÁT: 820.000VNDSTTTÊN BÁNHMÃ BÁNHTRỌNG LƯỢNGSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁ1Thập Cẩm Yến, Bào Ngư, Vi Cá (2 trứng)1A250gr1...
BÁNH TRUNG THU ÁI HUÊ 2021 - COMBO HƯNG THỊNH: 725.000VNDSTTTÊN BÁNHMÃ BÁNHTRỌNG LƯỢNGSỐ LƯỢNGGIÁ1Thập Cẩm Bào Ngư Vi Cá (1 trứng)3B200gr1254.0002T...
BÁNH TRUNG THU ÁI HUÊ 2021 - COMBO HƯNG GIA: 560.000VNDSTTTÊN BÁNHMÃ BÁNHTRỌNG LƯỢNGSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁ1Dừa Sầu Riêng (1 trứng)B4200gr1134.000 2Đậu Đỏ ...

 –  Sản phẩm của 9